Ugrás a tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Egy iskola érted! Érted? Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye

ÁRPÁD ISKOLA

Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, működését I. Számú Általános Iskolaként kezdte, mely különböző átalakulások során ma – hivatalos nevén - Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményeként fejti ki tevékenységét Nagyatád város központjában.

A Kossuth utcával párhuzamosan elterülő, nagy zöldterületű telken elhelyezkedő, 1979-ben épült iskola a mai napig fontos szerepet tölt be a nevelő-oktató munka területén. A vegyes technológiával épült komplexum négy sarkában 2-2 emeletet magukban foglaló blokkok biztosítanak helyet tantermeinknek. Az épület közepén található a nagyméretű aula (zsibongó), mely a kulturális események mellett megfelelő szabadidős teret biztosit a tanulók számára. Tantermeink korszerűen felszereltek, ahol teljes Wi-Fi lefedettség biztosítja a korszerű technológia alkalmazásának lehetőségét. A mindennapos testneveléshez egy tornaterem és két tornaszoba biztosítja a testmozgás feltételeit. Jelentősebb épületfelújítás a kazáncserén és a részleges nyílászárócserén túl 2018-ban történt, a tetőszigetelés felújításának és a földszinti vizesblokkok teljes felújításának biztosításával.

Intézményünket az innovatív gondolkodás jellemzi! Iskolánk ad otthont az Innovatív Intézmények Hálózatának, mely alapító tagja és aktív részesei vagyunk.

Alsó tagozaton pedagógus-párokban biztosítjuk az egész napos nevelő-oktató munka tevékenységét. Minden évfolyamon 2 párhuzamos osztály működik. Szakos ellátottságunk 100%-os. Tanulói létszámunk megközelíti a 400 főt, pedagógus létszámunk 38 fő. Iskolánkban tartalmas művészeti oktatás folyik, mely záróakkordjaként a művészi alkotásokból kiállítás megrendezésére kereül sor minden évben a Nagyatádi Múzeum kiállító termeiben.Több esetben iskolai szintű rajversenyt is hirdetünk.

Fontos számunkra az otthonos tanulási környezetet biztosítása, mely érdekében kialakítottunk egy szabadidős teret, játszóeszközökkel, öltözőszekrényeket szereztünk be, új mászórendszert állíttattunk fel az udvaron.

Szabadidős tevékenységeink között megtalálhatóak a kulturális rendezvények, versenyek és sporttevékenységek, amin túl az innovatív újszerű programjaink – köztük közismert személyiségek fellépésével - színesítik éves tevékenységünket. A tanévet egy hetes programmal zárjuk "Árpád-hét" elnevezéssel.

2016-tól - új színfoltként - minden évben a tanulók által előadott nagyszíndarabbal kedveskedünk tanulóinknak és a felnőtteknek.

Terveink, projekjeink megvalósítását nagymértékben segítik belső és külső partnereink. Így pl.: a diákönkormányzat programszervezésében megvalósuló nyári és napközis táborok, a munkaközösségeink szakmai munkája, a szülői munkaközösség tevékenységei, a segítő civil szervezetek aktív szerepvállalásai által megvalósuló közös programok.

Összességében szeretnénk egy olyan intézményt létrehozni, amely jelmondatához méltóan – „Iskola a gyermekekért” - mindenki számára megfelelő tanulási környezetben, a képességeknek megfelelő tudásszint elérését biztosítja diákjaink számára.

Copyright © 2019 Árpád Iskola Rights Reserved.